Bij aanschaf eerste woning niet altijd goed gelet op financiële risico’s

Velen zijn op een gegeven moment toe aan het kopen van een eerste, eigen woning. Onlangs stond in het nieuws dat het voor starters op dit moment helaas niet gemakkelijk is om een koopwoning te vinden onder de € 200.000. Er worden minder huizen in deze prijscategorie gebouwd en de bestaande woningen raken ‘uitverkocht’.  Aan de andere kant is er ook positief nieuws voor starters op de woningmarkt; de rentestanden blijven voorlopig laag. En dat maakt het juist wél aantrekkelijk om een eerste huis te kopen. Daarnaast kunnen starters onverwachte kosten voorkomen door zichzelf goed op de hoogte te stellen van de financiële risico’s die ze lopen. Maar daarover blijken zij niet altijd goed op de hoogte te zijn en over na te denken.

Welke verzekering dekt nu eigenlijk welk risico?

Starters op een woningmarkt denken vaak nog niet na over arbeidsongeschiktheid of een plotseling overlijden. Wel beseffen ze zich dat er schade aan de woning kan ontstaan door bijvoorbeeld brand. Tegen bijna alle financiële risico’s die ze lopen kunnen kopers zich verzekeren, wat in sommige gevallen zelfs verplicht is bij het afsluiten van een hypotheek. De volgende verzekeringen zijn belangrijk bij het kopen van een woning:

  • Woonlastenverzekering  – De woonlastenverzekering keert uit bij inkomstenverlies door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Met deze verzekering kan voor een bepaalde tijd de maandelijkse hypotheeklasten, of een deel daarvan, worden betaald. De verzekering heeft twee soorten dekkingen: de arbeidsongeschiktheidsdekking en de dekking bij werkloosheid. De arbeidsongeschiktheidsdekking verzekert het bedrag dat per maand nodig is voor het betalen van de hypotheek in geval van arbeidsongeschiktheid. De dekking bij werkloosheid kan gezien worden als een aanvulling daarop.
  • Inboedelverzekering –  De waarde van de spullen in een woning is bij elkaar opgeteld vaak meer dan men denkt. De inboedelverzekering dekt schade aan deze spullen veroorzaakt door overstroming, brand, inbraak, diefstal of storm. Onder de inboedel vallen alle spullen in huis, die niet aan de woning vastzitten. Denk aan meubels, kleding, sieraden en keukenapparatuur. De inboedelverzekering is geen verplichte verzekering. Met de uitkering kan men nieuwe, vervangende spullen aanschaffen.
  • Opstalverzekering –  Met de opstalverzekering is de schade aan de woning verzekerd. Dit kan bijvoorbeeld schade zijn die is veroorzaakt door storm, brand of inbraak. Met opstal wordt bedoeld alles wat vastzit aan het huis bijvoorbeeld ramen, deuren, inbouwkeuken en badkamer. Denk bij schade aan bijvoorbeeld schade aan het dak of vorstschade aan waterleidingen. De opstalverzekering is vaak een  verplichte verzekering bij het afsluiten van een hypotheek.
  • Overlijdensrisicoverzekering –  De overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit aan de partner of nabestaanden wanneer de verzekerde komt te overlijden. Bij de aanvraag van een hypotheek bij de bank is dit vaak een verplichte verzekering. Op die manier heeft de bank de zekerheid dat de hypotheek wordt afgelost, ook na overlijden. Deze verzekering is anders dan een uitvaartverzekering en dat is wat men vaak niet in de gaten heeft.

Verschil tussen uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is dus vaak een verplichte verzekering, waardoor starters bij het wegvallen van een inkomen vaak niet direct een groot risico lopen. Maar bij een overlijden moet daarnaast ook een uitvaart worden betaald, waar ook hoge kosten bij komen kijken. Een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering keren allebei uit bij overlijden, maar wat is precies het verschil tussen deze twee?

Een overlijdensrisicoverzekering verzekert tegen de financiële problemen die kunnen ontstaan bij nabestaanden als een van de gezinshoofden komt te overlijden. De verzekering heeft een bepaalde looptijd. Bij overlijden binnen deze looptijd wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd. Nabestaanden kunnen hiermee bijvoorbeeld de hypotheek aflossen. Bij overlijden buiten de looptijd van de verzekering wordt er niet uitgekeerd.

De looptijd is één van de grootste verschillen met een uitvaartverzekering. Bij een uitvaartverzekering gaat deze namelijk door tot het moment van overlijden, waardoor er dus altijd een uitkering plaatsvindt. Met een uitvaartverzekering wordt namelijk bij overlijden een bedrag uitgekeerd waarmee nabestaanden de uitvaart kunnen regelen of, als is gekozen voor een uitvaartverzekering met een dienstenpakket, de uitvaartdiensten worden uitgevoerd.

Overige verzekeringen

Naast de eerder genoemde verzekeringen zijn er nog een aantal andere verzekeringen die verstandig zijn om af te sluiten bij het kopen van een huis. Denk bijvoorbeeld aan een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering. En daarnaast is het goed om te (laten kijken) naar de bestaande verzekeringen. Het kan zijn dat al eerder afgesloten verzekeringen alleen hoeven worden aangepast, waardoor geld wordt bespaard.

Advies bij hypotheek en verzekeringen

De Hypotheekgroep Zwolle houdt in haar advies rekening met deze risico’s. Wij bieden een advies waarbij de risico’s daar waar mogelijk en noodzakelijk goed gedekt worden. Wil je meer weten over hypotheken en verzekeringen, of een advies voor jouw situatie? Neem dan contact op met De Hypotheekgroep Zwolle!

Share: